Hakkımızda

Kuruluş Tarihi ve Yasası : Yükseköğretim Kurulunun 04.12.1987 tarihli toplantısında Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde "Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Merkez Yönetmeliği 11.06.1996 tarihli 22663 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Kuruluş Amacı :

Trakya Bölgesinde çevre sorunları alanında uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, bu kapsamda hava, su, toprak kirliliğini araştırarak çözümler üretmek, ; bölgenin çöp atık alanlarının çevreye zararsız hale getirilip depolanmasında ve imhasında karşılaşılan sorunları çözümlemeye yardımcı olmak, ;  danışmanlık hizmetleri vermek, sanayi kuruluşlarının atık su ve baca gazı analizlerini yaparak çevre kirliliğine katkılarını belirlemek, ; bölgenin biyolojik zenginlikleri ile doğal dengenin korunması konusunda çalışmalar  gerçekleştirmek.

Kamu ve özel kuruluşların sorunları ile ilgili gerekli araştırmaları yaparak onlara yardımcı olmak. Yurt içindeki ve dışındaki benzer kuruluş ve merkezlerle işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak. Çevre sorunları alanındaki çalışmaları teşvik etmek, duyurmak, bilgi alışverişini hızlandırmak ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile eğitim programları, seminerler ve paneller düzenlemek. Yurt içi ve yurt dışında yapılan bilimsel kongre, sempozyum ve kurslara katılmak.

Bu içerik 02.12.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 981 kez okundu.