"SIFIR ATIK" BİLGİLENDİRME PANELİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE “SIFIR ATIK BİLGİLENDİRME “ PANELİ

 

Trakya Üniversitesi ve TUYUB (Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği) işbirliği ile düzenlenen  “Sıfır Atık Bilgilendirme” Paneli 04 Mart 2020 tarihinde Üniversitemiz ev sahipliğinde Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

2013 yılında kurulan, her yıl farklı bir tema ile sınırlar arası dostluk maratonu düzenleyen TUYUB Başkanı Önder Akdağ yaptığı açılış konuşmasında bu yıl “çevre ve sıfır atık” temasını seçtiklerini belirterek ,bu konuda panele destek veren Trakya Üniversitesi,Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi’ne teşekkür etti.

Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk 2017 yılında Bakanlık tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilgili  yaptığı sunumda ; “Öncelikle yapılması gereken israfın önlenmesi,doğal kaynakların verimli kullanılarak atık miktarının azaltılması ve atıkların geri dönüşüm ile yeniden kazanılması ,kalanların ise bertaraf edilmesi olduğunu söyleyerek artan nüfus,kentleşme ve sanayileşme nedeniyle bunun tüm bireylerin görevi haline geldiğini” anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan himayalerinde  başlatılan bu önemli proje kapsamında kurum ve kuruluşlara, çocuklara verdikleri eğitimlerden bahseden Engin Öztürk  planladıkları atık potası, geri dönüşüm parkı,bitkiye dönüşen gazete projeleri hakkında bilgiler verdi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr Aydan  Ercan “Atıklarımızın Farkında Mıyız ?” başlıklı sunumunda “Beslenme ve çevre birbirini yakından ilgilendirmektedir.Ekosistemi koruyamazsak sağlıklı besinlere ulaşamayız.Aynı şekilde besin kaynaklı oluşan atıklarla su,hava ve toprak kirlenmekte ,tarım ve hayvancılık etkilenmektedir.Bu nedenle israfı da önleyerek  beslenme konusunda  alınacak önlemler ; haftalık menü planlamak,gerektiği kadar ürün satın almak,uygun koşullarda ve sürede saklamak,besin hazırlama ve pişirme sırasında ilkelere uygun hareket etmek,yeterli ve dengeli tüketim yapmak şeklinde olmalıdır ” dedi.

Ardından Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr Belgin Elipek “Atıkların Ekosistemlere Etkileri” başlıklı sunumunda “Ekosistem bir denge halinde çalışır.Su oksijen varlığında mikroorganizmalar vasıtasıyla,atmosfer bitkiler ve fitoplanktonlar aracılığıyla, toprak bakteriler ve  bitkiler sayesinde kendini temizler.Ancak biz çevreye  bıraktığımız atıklar,plastikler ,gazlar, hatalı yapılaşma anız yakma gibi etkilere bu dengeyi bozarak ekosisteme ve kendimize  zarar veriyoruz” dedi.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Öğretim Üyesi Dr.Mustafa Kaya “Ekosistem ve Biyolojik Çeşitlilik : Edirne Örneği” sunumunda “Yaşadığımız çevrenin doğal kapasitesi üzerine çıkarsak dengesi bozulur, biyoçeşitliliği tehdit edilmiş oluruz.Biyoçeşitliliği tehdit eden başlıca  etmenler genetiği değiştirilmiş organizmalar,aşırı otlama ve meraların tahribi,aşırı kimyasal ilaç ve gübre kullanımı,evsel atıklar,nüfus artışı,deniz kazaları ,küresel ısınma ve sulak alanların kurutulmasıdır.Edirne 4000 kadar bitki ve hayvan türüne sahip biyoçeşitlilik açısından zengin illerden birisidir.Tespit edilen 1481 bitki taksonundan 23’ü endemiktir” bilgilerine yer verdi.

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Murat Yavuz “Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık” konusunda yaptığı konuşmasında belediyenin atık toplama sistemi,geri dönüşüm kumbaraları, ambalaj atığı,bitkisel atık yağ,ömrünü tamamlamış lastikler vb. atıklarını toplayan lisanslı firmalar hakkında bilgi verdi.

Son olarak Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB) Müdür Vekili Olcay Ayluayan 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen,toplanan çöp içinden  metan gazı ayrıştırılarak elektrik enerjisinin  üretildiği  Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi hakkında bilgi verdi.

Sunumların ardından soru cevap bölümü ile panel tamamlandı.

 

Haber: Tuba Doğru

Ek Resimler
Bu içerik 05.03.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 104 kez okundu.