Yönetim Kurulu Üyeleri

4 Temmuz 2016 tarihli ve 29762 sayılı Resmi gazete'nin 6. Sayfasında yönetmelik değişikliği yapılmıştır. İlgili yönetmeliğin 5. Maddesi (ekte de sunulduğu gibi) şu şekildedir:

 

"Genel Kurulu Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi'nin Dekanları ile Fakülte kurullarınca seçilecek birer temsilci üyeden oluşur"

Prof. Şevket Erol OKAN

Görev : Fen Fakültesi Dekan V.
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1151
TÜ E-Posta : erolokan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Belgin ELİPEK

Görev : Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1189
TÜ E-Posta : belginelipekcamur@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Mühendislik Fakültesi Dekan V.
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Semiha ÖZTUNA

Görev : Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 2213
TÜ E-Posta : semihae@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Cem UZUN

Görev : Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Uhdesinde
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4804
TÜ E-Posta : cemuzun@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Demet Deniz KEYVANKLI

Görev : Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : ddenizkeyvankli@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR

Görev : Tıp Fakültesi Dekan V.
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4612
TÜ E-Posta : mdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Faruk YORULMAZ

Görev : Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1561
TÜ E-Posta : farukyorulmaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Okan ÇALIYURT

Görev : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 150
TÜ E-Posta : caliyurt@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serkan PEKÇETİN

Görev : Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
TÜ E-Posta : serkanpekcetin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Rıdvan CANIM

Görev : Eğitim Fakültesi Dekan V.
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1603
TÜ E-Posta : ridvancanim@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mahmut GÜLER

Görev : İktisadi ve İdari Bilimlar Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : mahmutguler@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Eczacılık Fakültesi Dekan V.
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Görev : Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
TÜ E-Posta : fatmakocyigit@trakya.edu.tr