TÜB-TRAKYANIN ÇEVRE SORUNLARI PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜB “TRAKYA BÖLGESİNİN ÇEVRE SORUNLARI” PANELİ

 

Trakya Üniversiteler Birliği “Trakya Bölgesinin Çevre Sorunları” konulu paneli 28 Kasım 2019 tarihinde Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde Tekirdağ’da gerçekleştirildi.Rektör Vekili Prof Dr Yılmaz Çakıcı açılış konuşmasında “Kardeş üniversiteler olarak beraber çalışmalar yapmaktayız,bugün aslında kirlilik yerine bölgenin güzellikleri hakkında konuşmalıydık” diyerek başarılı ve verimli bir panel olmasını diledi.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi’nden Prof Dr Lokman Hakan Tecer “Tekirdağ’da hava kirliliği” başlıklı konuşmasında “Bir yıl boyunca sanayinin özellikle yoğun olduğu Çorlu ve Çerkezköy’de 180 istasyon belirlenerek örnekler alındığını, rüzgar yönlerine göre Çorlu hava kalitesinin  Çerkezköy’den etkilendiğini,organik ve inorganik kirleticilerin çoğunlukla sanayi ve kent trafiğinden etkilendiği,sanayi ve buraya yakın yerleşim bölgelerinde kirletici konsantrasyonlarının daha yüksek olduğunu,  partikül maddelerin  sanayi bölgesine yakın yerleşim yerlerinde sanayi kaynaklı olduğu ,kent yerleşim alanlarında   ise toprak ve trafik tozu kaynaklı olarak görüldüğünü ” söyledi.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nden Prof Dr Fatih Konukçu “Trakya’da İklim Değişiklğinin Etkileri” konulu sunumunda ; “İklim değişikliği sonucu oluşan susuzluk insanları savaşlar kadar etkilemektedir.Bugün dünyada 1,1 milyar insan su sıkıntısı yaşıyor ve bu sayı gittikçe artmakta.Türkiye’de sanayinin en yoğun olduğu 4. Bölge olması,buğday üretiminin %12, ayçiçeği üretimin %40  ve çeltik üretimin %45 ‘lik kısmının bölgeden sağlanması,limanları,karayolu bağlantıları ve enerji koridoru ile lojistik merkezi olması nedeniyle iklim değişikliğinden etkilenen Trakya bölgesi için tarımda arazi parçalanması, değişimi durdurulmalı, sektörel su tahsisi yapılmalı,su kaynaklarının sürdürülebilir kullanım açısından iklim değişikliğine uyum ve hassasiyetinin azaltılması için eylem planları hazırlanmalı,ekstrem iklim olaylarının etkisini azaltmak için risk haritaları oluşturulmalı “ seklinde bilgilere yer verdi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ögr.Üyesi Doç Dr Aydan Ercan beslenme ve çevrenin birbiriyle olan etkileşimi, ekosistem korunmazsa sağlıklı güvenli besin elde edilemeyeceği,gıda tüketimi sonucu oluşan organik ve inorganik atıkların çevreye verdiği etkiler  ile doğru satın alma, saklama,alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak değişiklikler,tüketim planları sayesinde bu etkilerin azaltılabileceği konularından bahsetti.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arş.Gör.Ersin Orak “Ergene Havzası Kirlilik Profili” adlı sunumunda “Dünyada her gün 3800 çocuk güvenilir su kaynağı eksikliği ve kanalizasyon yokluğundan ölmekte.Yoğun sanayi ve geniş tarım alanları etkisiyle nüfusu gittikçe artan Trakya ‘da haritalı yapay sinir ağları (SOM) ile su kirliliğinin takip edilebiliyor.Ortak mülk ve yaşam için vazgeçilmez olan su kaynaklarını korumak için su demokrasisi oluşturmak gereklidir” dedi ve su kalite sınıfları hakkında bilgi verdi.

Rejeneratif tarım hakkında  konuşan Trakya Üniversitesi Ögr.Gör Begona Rodriguez “Vücudun olduğu gibi toprağın da besinleri faydalı hale getirmesine yardımcı olan bakteri,virüs,mantar  gibi mikroorganizmalara ihtiyacı var.Klasik yöntemlerle toprak sürüldüğünde ve kimyasallar kullanıldığında bu yararlı mikroorganizmalar ölür ayrıca toprağın karbon tutma kapasitesi ve nem miktarı azalır.Rejenere tarım ilkelerine  göre az sürülerek toprağa minimal müdahale edilir,canlı ve yaşayan kökler sağlanmış olur, hayvan entegrasyonu gerçekleştirilir,biyoçeşitlilik artar,suni gübreye ihtiyaç kalmadığından sulamada %30 tasarruf sağlanmış olur,daha fazla karbondioksiti toprak altında tutmak mümkün olur ve su toprakta kalarak buharlaşması önlenir” dedi.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof Dr Belgin Elipek konuşmasında şu bilgilere yer verdi ; Su dünyada varolduğundan itibaren miktarı değişmemiş sadece kalitesi bozulmuştur.Kimyasal atıklar, pestisitler ya da başka nedenlerle  kirletilen sular  oksijen yokluğunda temizlenemez.Toprak ta bakteri ve bitkiler sayesinde kendini temizler,yapısı bilinmeden kullanılan gübreler,yanlış yapılaşma  verimli toprakları yok eder.Sınır ülke nükleer santrallerinden ve hava akımıyla rüzgarlarla gelen kirlilikler , taş ocaklarından kaynaklı tozlar da Trakya Bölgesini etkileyen çevresel sorunlar arasında yer alır.

Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.Genel Müdürü Mehmet Ceyhan “ Koruma,tarım verimlilğini artırma, OSB’leri bir araya getirme,Meriç’in uluslararası su olması, Saroz körfezinin önemi nedenleriyle başlatılan Tekirdağ Valiliği Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Çorlu,Çerkezköy,Velimeşe,Veliköy hattında ileri atıksu arıtma tesislerinde  arıtılan suların birleştirilerek toplu halde Marmara Denizine deşarj edilmeye başlanacağını,Ergene’ye tehlike atık bırakılmayacağını” anlattı.

Eğitim, bilinçlenme,ihbar,tasarruf,temiz üretim teknolojileri,sıfır atık ve geri dönüşüm konularına dikkat çekerek Tekirdağ ilinde yaptıkları çalışmalardan bahseden Tekirdağ  Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Daire Başkan Vekili Serap Uluç ve “Çevre Sorunlarının Çözümünde  Politika Entegrasyonu “ konulu sunumuyla Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nden Prof Dr Gökan Orhan’ın sunumlarıyla panel tamamlandı.

Haber: Tuba Doğru 

Ek Resimler
Bu içerik 02.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 243 kez okundu.